İnsan Kaynakları

İŞ BAŞVURU FORMU

İş Başvuru Formuyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ALKANLAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İş başvuru formunda paylaşacağınız:

  • 1) Kimlik ve iletişim bilgileriniz; çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi amaçlarıyla,
  • 2) Askerlik durumu, çalışanın iş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumu olup olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlayabilmemiz amacıyla,
  • 3) Öğrenim bilgileriniz,; adayın iş için yeterli mesleki deneyim ve eğitim bilgisine sahip olup olmadığının tespiti amacıyla,
  • 4) Tamamlayıcı bilgiler, işe uygun olup olmadığını daha iyi analiz etmek, talep edilen işi, ücret beklentinizi tespit etmek, fazla mesai altında çalışıp çalışmayacağınızın, vardiyalı çalışıp çalışmayacağınızın tespiti amaçlarıyla,
  • 5) Referans bilgileri; hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edebilmek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una uygun olarak işlenmektedir.
    Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanarak insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş başvurunuzun diğer grup şirketlerimizde sizi istihdam edebilmek adına değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerimize hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Fatih mah. Yakacık yolu cad. Ortadağ Mevkii No:37/A Sancaktepe / İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@alkanlar.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Adı Soyadı

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Adı Soyadı

Cep Telefonu

Doğum Tarihi

Cinsiyet

E-posta

Adres

Askerlik Durumu

Durum

Sınıfı

Terhis Tarihi

Durum

Tecil Tarihi

Durum

Öğrenim Bilgileri

İlköğretim

Lise

Üniversite

Diğer

Sürücü Belgeniz Var mı?

Alınış Tarihi

Sınıfı

Bildiğiniz Yabancı Dilleri ve Ne Derecede Bildiğinizi (Orta, İyi, Çok iyi) Belirtiniz

Bildiğiniz Bilgisayar Programları

Katıldığınız Kurs veya Seminerler

Mesleğiniz veya Özel İhtisas Alanınız

İş Deneyimleri

İş Yeri Bilgileri

İş Yeri Bilgileri

İş Yeri Bilgileri

İş Yeri Bilgileri

Tamamlayıcı Bilgiler

Talep Edilen İş

Talep Edilen Ücret

Fazla Mesai Yapmayı Kabul Eder misiniz?

Vardiyalı Çalışabilir misiniz?

Referans Bilgileri

Referans Bilgileri

Referans Bilgileri

Referans Bilgileri

Referans Bilgileri

Referans bilgilerini paylaştığım kişilerin kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak alındığını, paylaşılmasına ilişkin açık rızalarının olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda beyan ettiğim bütün bilgilerin doğrulunu taahhüt ederim. Zaman içersinde verdiğim bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bunu en kısa zamanda ilgili yetkiliye yazılı olarak bildireceğimi, kabul ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı

Açık Rıza Bilgisi

İş başvuru formunda belirttiğim kişisel verilerimin insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş başvurunuzun diğer grup şirketlerimizde sizi istihdam edebilmek adına değerlendirilmesi amacıyla Alkanlar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliğinin grup şirketlerine Elbi Uluslararası Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Alkan Kablo ve Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti., Meltem Grup Paz. Satış ve Dağıtım Hizm. Ltd. Şti., Ledram Aydınlatma Elk. Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., Akgrup Aydınlatma Elk. Malz. San. ve Tic. A.Ş., Ak Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti., Dolu Uluslararası Enerji San. ve Tic. A.Ş aktarılmasına ;