Yeni Legrand DMX³ açık tip şalterler ile 6300A kadar tüm bina veya tesis tipleri için etkin koruma ve
kontrol sağlamak mümkündür. DMX³ açık tip şalterler, üç farklı kasa boyutuyla ve DMX³-N 50 kA,
DMX³-H 65 kA ve DMX³-L 100kA olmak üzere üç farklı kesme kapasitesinde komple çözüm sunar.
800 A’den 6300 A’e kadar 8 ayrı anma akımı olup açık tip şalterlerin tümü 3 veya 4 kutuplu sabit ve
çekmeceli tipte mevcuttur. Yeni DMX³ açık tip şalterlerin toplam boyutunun küçük olması, elektrik
panosu içindeki alanın verimli kullanımını sağlamakta olup şalter derinliğinin, tüm anma akım
değerlerinde sabit olması bara bağlantısını kolaylaştırır.

 

DMX³ açık tip şalterlerin özellikleri

 • Sabit tip açık tip şalterler yatay arka kontak, Çekmeceli tip açık tip şalterler düz arka kontak ile
  gelmekte olup istenildiği takdirde gerekli dönüştürme aksesuarları kullanılarak istenilen arka kontak
  yapısına çevrilebilir.
 • Tüm sabit tip şalterler daha sonradan ihtiyaç duyulması halinde özel aksesuarı ile çekmeceli tipe
  dönüştürülebilmektedir.
 • DMX³ açık tip şalterler kontrol ve sinyalizasyon amaçlı açtırma bobini, kapama bobini , düşük
  gerilim bobini/gecikmeli düşük gerilim bobini, motor gibi aksesuarlar ile donatılabilmekte olup bu
  aksesuarların 24V AC/DC– 48V AC/DC – 110V AC/DC – 230V AC/DC – 415V AC seçenekleri mevcuttur.
 • DMX³ açık tip şalterler fabrikasyon 4 adet yardımcı kontak( enversör kontak 1normalde açık
  +1normalde kapalı) ve 1 adet trip ihbar kontağı ile temin edilmekte olup 6 adet daha yardımcı
  enversör kontak eklenebilmektedir.
 • DMX³ açık tip şalterler tüm kesme kapasitesi ve anma akım değerleri için Ics servis kesme
  kapasitesi, Icu anlık kesme kapasitesinin %100’ne eşittir.
 • DMX³ açık tip şalterler için açık pozisyonda kilitleme, devre dışı pozisyonda kilitleme, açık
  pozisyonda asma kilit ile kilitleme seçenekleri mevcuttur.
 • İsteğe bağlı olarak seçilen elektronik koruma ünitesi tipine bağlı olarak koruma ünitesi üzerinden
  Im, Ir, tr, li, Ig ve tg ayarları yapılabilmektedir.
 • Elektronik haberleşme opsiyonu, 12V harici DC güç kaynağı, toprak kaçağı modülü, harici nötr ve
  programlanabilir modül çıkışı gibi seçenekler isteğe bağlı olarak sonradan ilave edilebilmektedir.
 • Yalıtım testleri için şalter üzerinde dielektrik test seçim düğmesi bulunmakta olup tek bir düğme ile
  yalıtım testleri sırasında şalterin tüm elektronik kompenetlerini devre dışı bırakmış olursunuz.

 

Diğer elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue: 690V AC 50/60 Hz
Anma izolasyon gerilimi Ui: 1000V AC 50/60 Hz
Anma darbe dayanım gerilimi Uimp: 12kV
Kullanım kategorisi: B
Ortam sıcaklığı: – 5 °C to 70 °C
Nem: + 55 °C (95% bağıl nem ile)
IEC 60947-2 ve 68-2-30 ile uyumludur

 

DMX³ açık tip şalterlere ilave edilebilecek aksesuarlar;

 • Açtırma bobini, düşük gerilim bobini ve kapama bobini için sinyalizasyon kontağı: Bu aksesuar
  yardımı ile ilgili bobinlerin durumu uzaktan izlenebilir
 • Çekmece montaj aksesuarı: Bu aksesuar yardımı ile çekmeceli şalterlerin çekmeceye yanlış
  takılması engellenir.
 • Sayıcı: Şalterlerin toplam operasyon döngüsünü sayar.
 • Kapamaya hazır (RC) & yay kurulu (SC) kontak: İstenilmesi durumunda ilgili aksesuar eklenebilir.
 • Yardımcı kontak : İstenilmesi durumunda 6 adet daha eklenebilir ve şalterin durumunu izlememizi
  sağlayan aksesuardır.
 • Kapı contası: Pano içersinde, pano kapağının kapatıldığı durumda ön yüzden IP40 koruma sağlar.
 • Mesafe artırıcı kontak: DMX³ kasa 1 sabit tip şalter için mesafe arttırıcı kontak olup şalterin yatay
  arka kontakları üzerine monte edilebilir.

 

DMX3-teknik-makale
DMX3 a.ık tip şalter

DMX3-teknik-makale-1

DMX³ açık tip şalter genel görünüm

 

DMX3-teknik-makale-2

DMX³ açık tip şalter elektronik koruma ünitesi

Tüm DMX³ açık tip şalterler bir adet MP4 elektronik koruma ünitesi
ile donatılmalıdır. MP4 elektronik koruma ünitesi sonrasındaki
şalterlerle tam seçiciliği sağlarken, koruma seviyelerinin çok hassas
ayarlamalarına imkan verir. Bütünleşik LCD ekranı ölçülen akım
değerini görüntüler, arıza ayarı ve sisteme kaydettiği (son açmanın
nedeni, bakım işleri v.b.) bilgileri verir. MP4 elektronik koruma
ünitesi enerji kesintisi, şalterin açık ya da bağlantısının olmaması
durumlarında, kendi beslemesi için bataryalar için donatılmıştır.
Bunların yanı sıra kolay montaj, bağlantı, dayanıklılık ve servis
sürekliliğinin yanı sıra, 3 çeşit elektronik açtırma ünitesi farklı akım
ve gecikmeli zaman dilimlerinde hassas ayar yapılmasına olanak
sağlar. Sonuç; sonrasındaki şalterlerle tam seçiciliği sağlarken
elektrik hatalarına karşı etkin koruma sağlanmış olur.

 

MP4 elektronik koruma ünitesi

Referans: 28802

 

DMX³ açık tip şalter enversör sistem

Tüm sabit ve çekmeceli tip açık tip şalterler enversör sistem yapılabilmekte olup mekaniksel ve
elektriksel olarak kilitlenebilirler. Mekaniksel kilitlemenin görevi, iki şalterin aynı anda kapanmasını
önlemektir. Bu mekaniksel kilit mekanizması acil durum enversör sistemleri yapımında da
kullanılır. Kablo yardımıyla çalışan bu mekanizma yan yana veya üst üste yerleştirilmiş şalterlerde
kullanılabilir. Mekanizma şalterin performansına hiçbir olumsuz etkide bulunmaz ve çeşitli yardımcı
aksesuarlar yardımıyla otomatik enversör sistem oluşturmakta kullanılır. İki DMX3 arasında bir
kilit oluşturabilmek için uygun uzunluktaki kablo ile beraber, her şalterin boyuna uygun kilitleme
aksesuarı ürün seçilmelidir. Ayrıca tüm DMX³ açık tip şalterler ikili veya üçlü enversör sistemine
uygun olup Legrand Elektrik olarak isteyen tüm müşterilerimize ikili veya üçlü enversör sistem
montajı fabrikamızda ücretsiz olarak montajlanmakta olup testleri yapılmış bir şekilde kullanıma
hazır sizlere teslim edilmektedir.
26193 veya 26194 referanslı Legrand elektronik kontrol kutusu iki farklı besleme arasındaki geçişi
otomatik olarak sağlar. Bunu yaparken bütün parametreler ayarlanabilir.Örnek gerilim eşik değerleri,
kaynaklar arası geçiş süresi, jeneratörün çalıştırılması… vb. Bu özellik ile dijital gösterge ve farklı
LED’ler sayesinde, enversör sistemin farklı beslemelerindeki gerilimin varlığı, değeri gibi durumları
izlemek mümkündür.
Enversör sistemler aşağıdaki fonksiyonları garanti eder:

 • Devrelere sürekli servis (güvenlik sebebiyle) sağlamak veya enerji tasarrufu amaçlı (ikincil kaynak
  şebekeden farklı olduğunda) birincil ve ikincil kaynaklar arası açma kapama yapmak.
 • Güvenlik devrelerini besleyen ikincil kaynağın (güç jeneratörü) fonksiyonlarının yönetimi.

 

Enversör sistem örnekleri;

2 DMX³ – YATAY YAPILANDIRMA 2 DMX³ - DİKEY YAPILANDIRMA 3 DMX³ - DİKEY + YATAY YAPILANDIRMA

Süleyman .ZDAL

Legrand Elektrik San. A.Ş.