Hızır ŞENTÜRK:

“Gelişen ve Değişen Dünyada Rekabet Şansımızın Oldukça

Fazla

Olduğunu Düşünüyorum,

45 yıla yakın bir süredir Türk ve dünya markalarının tedariki ve pazarlamasında hizmet veren elek- trik sektörünün öncü kuruluşu ALKANLAR’IN En güçlü markalarından birisi olan Alkan kablonun Genel Müdürü Hızır Şentürk ile ALKAN Kabloyu, üretimlerini ve sektörü konuştuk

Hızır bey kısaca sizi tanıdıktan sonra bize ALKAN Kabloyu anlatır mısınız?

20 yılı aşkındır ALKANLARLA birlikte Elektrik sektöründeyim. Sektörde her kesin bildiği gibi ALKANLAR’IN Ana iştigal konusu, sektörümüzün dünya çapında en ünlü markalarını

yurt içi ve yurt dışı tedarik, pazarlama, satış ve dağıtımını uzun yıl- lardır sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde yapmaktır. Buna paralel olarak sektördeki gelişimlere kısa sürede adapte olan sürekli kendini gün- celleyen oldukça tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahiptir.

Kablo üretimi ise ilk olarak 70’li yıllarda denenmiş günün şart- larında haksız rekabetle baş edilemeyince yatırımdan vaz geçil- miş. Üretim hevesimiz her daim için vardı 2000 yıllarda sektörün daha’ da gelişmesi, bilinçlenmesi ve piyasalar ‘da kaliteli ürün hak ettiği değeri görmeye başlamasıyla beraber tekrar üretime girme- ye karar verdik.

2007 yılında Alemdağ’da kurduğumuz mütevazi tesisimizi 2013 yılında Gebze’de kendi yerimiz olan ALKANLAR Üretim ve lojistik merkezine taşıdık. Çok uzun yıllara dayanan oldukça iyi bir geçmişe sahip ALKAN Markası bizler için çok kıymetlidir. Bütün ekip bu sorumluluk bilinciyle görevini en iyi şekilde yapmak için azami özeni göstermektedir. Dünya standartlarında üretim yapılan tesislerimizde piyasaya arz edilen her ürün ile İlgili TSE-HAR-CE- ISO-TÜV gibi standart ve kalite belgesi alındıktan sonra gerekli

testlerden geçirilir kalite kontrol onayı ile stoklara alınır veya müş- teriye sevk edilir. Kablo üretimi ile ilgili piyasadaki ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde takip ederek üretebileceğimizin en iyisini üretmeye çalışıyoruz. Zengin çeşit güçlü stokla ülkenin her nokta- sına hızlı bir şekilde ve zamanın’ da Sevkiyat yapmaktayız. Pazarlama konusunda elektrik sektörünün duayeni, Türkiye’nin en güvenilir kuruluşlarından ALKANLARIN gücünü yanına alarak yurt dışında 55 ülkedeki satış temsilcilikleri yurt genelinde hareket gören 6.000’i aşkın satış noktasında yer almanın gururunu taşı- maktayız.

Ürün yelpazenizde ne tür kablolar var?

Fabrikamız’ da Ağırlıklı olarak Alçak gerilim kabloları başta olmak üzere Alüminyum kablolar, Zayıf akım kablolar, montaj kab- loları, Siparişe göre özel kablolar, fişli kablolar ayrıca bu ürünleri talebe göre PVC, HFFR, FE180 ve Kauçuk bazlı olarak üretmek- teyiz. Bütün bu ürünlerin testlerini kendi modern laboratuvarları- mızda gerçekleştiriyoruz. Ürün gamı olarak tip, kesit, kablo yapısı ve renk olarak kodladığımız da 1.000’e yakın barkod 0luşuyor. Yani özetle yaklaşık 1.000 çeşit kablo üretiyoruz yukarıda belirtti- ğim gibi bu çeşit’ in büyük bir kısmını stoklayıp gelen taleplere oldukça seri bir şekilde ve zamanında cevap vermek ALKAN kab- lonun en önemli özellikleri arasındadır.

Yeni kablo çeşitleri üretmeyi düşünüyor musunuz?

Belirttiğim gibi Alçak gerilim ve zayıf akım kabloları konusunda ürün yelpazemiz oldukça geniş ve stoklu çalışıyoruz üretimini yap- tığımız kabloların tamamını ilgili testlerden geçirip alınması gere- ken kalite ve standart belgelerini aldıktan sonra ürünümüzü piya- saya sürüyoruz. Çok iyi bir ekibimiz var.

Bu ekibimizle birlikte ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik ve ekonomik gelişmeleri en iyi şekilde takip ederek yatırımlarımızı ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz.

Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler kablo sektörünü ne yönde etkiliyor?

Kablo özel bir emtia, hammaddesi borsaya bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyri var. Bunun yanında hesaplar döviz olarak görülüyor bütün bunlara ülkemizdeki döviz dalgalanmasını ilave edin. Satışlar ise uzun vadeli ve doğal olarak Türk Lirası. Sonuç olarak’ ta rekabeti çok, marjı az olan bir emtia. Yani çok iyi pozisyon almanız gerekiyor. Ayrıca sektördeki her kesin bildiği gibi ülkemizde kablo ’da arz fazlası var buna ilaveten Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler bir-çok sektörü olduğu gibi kablo sektörünü de etkiliyor. Özellikle ülkemizde Yaşanan inşaat ve altyapı yatırımlarının hız kesmesi nedeni ile Pazar her geçen gün daralmaktadır. Yurt dışında ise daha düne kadar ihracat yaptığımız bir-çok ülkede bugün uygulanan anti damping vergisi ile karşılaşıyoruz buda bizim rekabet gücümüzü azaltmaktadır.

Peki Hızır Bey toplam üretiminizin ne kadarını dün- yanın hangi ülkelerine ihraç ediyor sonuz?

Şu an toplam üretimimizin yüzde 30’luk bir kısmını dünyanın 35 ülkesine ihraç ediyoruz. Aslında bu oran çok daha yüksekti. Bazı ülkelerde çok bilinen ve tercih edilen marka olmanıza rağmen az önce belirttiğim gibi anti damping ’den dolayı pazarda rekabet

etmekte zorlanıyoruz. Kabloda ise marjlar düşük olduğu için doğal olarak bu ülkelere kablo ihraç etmek bizim için çok cazip olmuyor. Ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülkeler arasında; Rusya, Gürcistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Afrika Ülkeleri ve balkan ülkeleri. Olarak sıralayabiliriz.

Yakın zamana kadar ALKAN Kablonun bazı ülkeler- de ciddi pazar payına sahip olduğunu söylediniz. Vergi uygulamasından sonra dünyanın başka bir ülkesinde kablo üretmeyi düşündünüz mü?

Evet vergiler doğal olarak rekabet şansımızı azaltıyor. Yurt dışında tesis Elbette düşünü- yoruz, bizim fabrika kurulumu ve yönetimi anlamında yeteneğimiz, tecrübeli kadromuz ve birçok ülkede iyi ticari ilişki içerisinde olduğumuz firmalar var. Konuyla ilgili gerekli girişimler yapmaktayız. Şartlar oluşursa neden olmasın. Öncelik ülkemizin, biz ülkemiz için en iyisini yapmak için uğraşıyoruz bu topraklardan kazandığımızı bu ülkenin gelişimine katkıda bulunmak için harcıyoruz ve yatırımları- mızı da ağırlıklı olarak ülkemizde gerçekleştiriyoruz.

Birazda içinde bulunduğumuz bu tesisten bahseder misiniz?

Burası yaklaşık olarak 33 bin metrekarelik bir alan. Bu alan içinde yaklaşık 15 bin metrekarelik bir kapalı alanımız var. Kapalı alanın 5000 metrekarelik kısmı ALKANLAR Elektrik tarafından lojistik merkezi olarak kullanılmakta diğer alan- da ALKAN kablo olarak granül ve kablo üretimimi yapmaktayız. Kesite bağlı olarak aylık 1.000 tona yakın bir kapasitemiz bulun- makta. ALKAN kablo içinde bulunduğumuz tesislerde tecrübeli ve dinamik kadrosuyla hammadde girişinden ürün sevkine kadar üre- timin her aşamasında laboratuvar kontrolleri ile yüksek kalite ve çevreye duyarlı üretim gerçekleştirmektedir.

Firmanızın kısa ve uzun vadedeki hedefleri ile ilgili neler söylemek ister siniz?

ALKANLARIN piyasadaki yaygın satış ağının getirdiği avantaj- lardan dolayı hemen hemen ülkemizin her noktasında varız. Öncelikle hedefimiz pazardaki bu mevcudiyetimizi muhafaza ederek satış noktalarındaki ürün çeşitliliğimizi artırmaktır. Yurt dışında ise daha aktif bir hareketle yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz. Birinci önceliğimiz bu. Gelecekte ise piyasa koşullarına göre bakır eritme tesisi kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili birtakım çalışmalarımız var gerekli şartlar oluştuğunda projeye start vereceğiz inşallah.

Son olarak kablo sektörünü yakından bilen birisi olarak bize sektörün sorunlarından ve çözüm önerilerinizden bahseder misiniz?

Kablonun ilginç bir emtia olduğundan bahsetmiştim aydınlat- ma ve elektrik malzemesi üretmeye benzemiyor Neden benzemiyor? 2007’den günümüze bakırın 6.500 Dolar/Ton seviyesinden 9.200 Dolar’a çıktığını ve kısa süre içinde 2.800 Dolar’a düştüğünü gördük bu günlerde 6.000 dolar seviyesinde dolaşıyor. Hammaddedeki yükselişler ve sert düşüşler rekabeti, cironuzu ve kâr marjınızı ciddi şekilde etkiliyor dolayısıyla hammadde tedarikinden stoka, satıştan tahsilata oldukça dikkatli hareket edip iyi pozisyon almak gerekiyor. Aksi takdirde hesaplarınızı tutturmanız çok kolay değildir. Sektörün önemli sorunlarından olan standart dışı üretim yapan firmalar haksız rekabete yol açmaktadır.

ALKAN kablo gibi standartlardan ve kalitesinden ödün verme- yen üreticiler bu durumdan doğal olarak etkilenmektedir. Çok daha önemlisi insanların canlarına ve mallarına zarar verebilir. Konu ile ilgili Denetimlerin artması bu tarz üreticilerin uyarılması ve gereken yaptırımların uygulanmasını istiyoruz.

Arz fazlası, iç piyasada yaşanan daralma ihracatta karşılaşılan vergiler vs. Bütün bu olumsuz tabloyu fırsata dönüştürmek için dünyadaki değişimi ve gelişmeleri takip ederek, katma değeri yüksek ürünler üzerinde çalışmamız lazım. TÜRKİYE büyük bir ülke. Ayrıca konum olarak oldukça önemli bir coğrafyada bulunmaktadır. Ülkemizin iş gücünü, ekonomisini, olmaz- sa olmaz demokrasiyi sağlıklı işlettiğimiz zaman dünyada giremeyeceğimiz Pazar, aşamayacağımız engel yoktur diye düşünüyorum. Bizim çalışmayı seven, azimli, aynı zaman- da sebat etmesini bilen kanaatkâr bir yapımız vardır. Coğrafi özelliğimizden dünya üzerinde birçok pazara kolay ulaşabilmemiz, lojistik olanaklarımızın çok iyi ve fazla oluşu bütün bunların hepsini üst üste koyup hedeflerimizi iyi belirlersek “gelişen ve değişen” dünyada rekabet şansımızın oldukça fazla olduğunu düşünüyorum.